Koronka za zmarłych do Serca Maryi

Można na zwykłej cząstce odmawiać i niektóre środowiska tak odmawiają. Różne modlitwy są i różne można spotkać, intencja najważniejsza, forma drugorzędna. Ostatnio spotkałam koronkę za zmarłych, też odmawiana na zwykłej cząstce różańca, a jest ona taka:

Na początku:

Wierzę w Jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Na dużych paciorkach:

Boże mój, wierzę w Ciebie, boś jest samą prawdą.

Ufam Tobie, boś Dobroci nieskończona.

Kocham Cię, boś godzien największej miłości.

Z miłości ku Tobie kocham wszystkich bliźnich moich.

Na małych paciorkach (10x):

Słodkie Serce Maryi bądź moim zbawieniem.

Pociechą tych, co cierpią. Módl się za nami, za konającymi i za duszami w czyśćcu cierpiącymi.

Na zakończenie (3x):

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Lub (1x) Psalm 130 (129).

("Do prywatnego odmawiania. Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 22. 05. 1998 r., 680/K/98")

http://www.katecheza.info/zycie/zswdc.html

Fatima

Sitemap | Impressum