Mała Koronka do Świętej Rodziny

Na krzyżyku:

W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Błogosławiony bądź, Jezu Chryste, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowieku. Błogosławiona niech będzie Bogaodzica, Najświtsza Maryja Panna. Niech będzie błodosławiony Święty Józef, Jej najcnotliwszy małżonek.

(3 razy) (na cześć Jezusa)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

(3 razy) (na cześć Maryi)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(3 razy) (na cześć Św. Józefa)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Na medaliku ze Świętą Rodziną:

Jezu, Maryjo i Józefie, kocham Was! Ratujcie dusze!

***

Ta koronka może być odmawiana jak Nowenna przed Niedzielą Najświętszej Rodziny. (Nowenna zwyczajna trwa 9 dni)

Fatima

Sitemap | Impressum