Różaniec do Meki Panskiej

Koronka Pańska, Święta Koronka do Męki Pańskiej, Różaniec teatynów, Różaniec kamedułów, ułożony został przez bł. Michała Pini z Florencji, kamedułę (1440 - 11 stycznia 1522). Od XVII wieku krzewiony i rozpowszechniany przez teatynów, architektów i budowniczych kaplicy Całunu Chrystusowego w Turynie (O. G. Guarini, teatyn), a szczególnie przez Ojca Wincentego Giliberti, Generała Zakonu Teatynów.

Koronka do Męki Pańskiej składa się z 33 Ojcze nasz – na pamiątkę 33 lat ziemskiego życia Pana Jezusa i dla uczczenia 33 rodzajów Męki Pańskiej oraz 5 Zdrowaś, na cześć 5 Ran Pana Jezusa.

Podczas odmawiania tej Koronki rozważa się 4 tajemnice:

1. Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi Wcielenie Słowa Bożego,

2. Jezus jest posłuszny w Nazarecie Swojej Matce Najświętszej i Św. Józefowi,

3. Jezus dźwigając krzyż spotyka Swoją Świętą Matkę,

4. Jezus zmartwychwstaje trzeciego dnia.

Rozpoczyna się znakiem Krzyża Św., a następnie należy zapowiedzieć 1 tajemnicę, odmówić: 1 Zdrowaś i 10 Ojcze nasz. Tak należy odmawiać 2 pozostałe dziesiątki, rozważając kolejne tajemnice. Po 3 dekadach zapowiada się 4 tajemnicę i odmawia się: 1 Zdrowaś, 3 Ojcze nasz i 1 Zdrowaś. Na zakończenie tej Koronki odmawia się 1 Wierzę ku czci Apostołów. Św. Koronka do Męki Pańskiej została oficjalnie zatwierdzona papieskim brewe 18 lutego 1516 i obdarzona odpustami przez: Leona X, Grzegorza XIII, Sykstusa V.

Fatima

Sitemap | Impressum