Różaniec Drogi Krzyżowej

Różaniec Drogi Krzyżowej, Koronka Drogi Krzyżowej, ułożona przez Alojzę Borgiotti, współzałożycielkę nazaretanek. Zatwierdzony przez bł. Piusa IX. Różaniec ten rozpowszechniany był przez lazarystów (misjonarzy) oraz dyrektorów i zelatorów Arcybractwa Konania Pana Jezusa.

Składa się z 15 tajemnic. 1-sza tajemnica: Konanie Pana Jezusa w Ogrójcu, a kolejnymi tajemnicami są 14-cie stacji Drogi Krzyżowej. Przy każdej z 15 tajemnic tego Różańca należy odmówić: 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś, 1 Chwała Ojcu. Na zakończenie, po 15 tajemnicy odmówić nalezy: 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś i 5 Chwała Ojcu na cześć 5 Ran Pana Jezusa oraz 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś i 1 Chwała Ojcu w intencjach Ojca Św. (łącznie 21 Ojcze nasz, 21 Zdrowaś i 21 Chwała Ojcu).

Fatima

Sitemap | Impressum