Różaniec do Najświętszych Ran Pana Jezusa

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa, Różaniec do 5 Ran Pana Jezusa, Koronka pasjonistów, powstał w zgromadzeniu pasjonistów w 1821.

Rozpoczyna się znakiem Krzyża Św. i wersetem: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu....

Podzielony jest na 5 sekcji po 5 paciorków w każdej na których odmawia się 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała Ojcu na cześć każdej z 5 Ran Pana Jezusa, a po nich, między 5 paciorkami, odmawia się 1 Zdrowaś na cześć Matki Bożej Bolesnej.

Składa się z 5 tajemnic 5 Najświętszych Ran:

1. Na cześć rany lewej stopy Pana Jezusa,

2. Na cześć rany prawej stopy Pana Jezusa,

3. Na cześć rany lewej dłoni Pana Jezusa,

4. Na cześć rany prawej dłoni Pana Jezusa,

5. Na cześć rany Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Na zakończenie tego Różańca odmawia się 3 Zdrowaś otrzymując w sumie: 25 Ojcze nasz, 33 Zdrowaś i 25 Chwała Ojcu.

Leon XII 20 grudnia 1823 zatwierdził krótszą wersję Różańca do 5 Ran polegającą na odmawianiu jedynie 5 Chwała Ojcu i 1 Zdrowaś na cześć każdej z 5 Ran oraz 3 Zdrowaś na zakończenie Różańca, otrzymując łącznie: 25 Chwała Ojcu i 8 Zdrowaś.

Zatwierdzony i obdarzony odpustami przez: Piusa VII 22 stycznia 1822, bł. Piusa IX 19 sierpnia 1851, św. Piusa X 18 maja 1907.

Fatima

Sitemap | Impressum